AvivaSA Modernizasyon Pilot

T2, AvivaSA ve Red Hat iş birliği ile gerçekleştirilen projeyle AvivaSA’nın gelişen dünyanın bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi sistemi altyapısının ilk adımları atıldı.

AvivaSA için kurgulanan katmanlı mimari 2 ay gibi bir kısa sürede gerçekleştirilerek poliçe görüntüleme işlevi bu altyapı ile canlı kullanıma açıldı.

Modern AvivaSA mimarisi 4 katmandan oluşmakta:

  1. View
  2. Service Gateway
  3. Service
  4. Integration

Görüntü, view, katmanı Java EE standardı tarafından önerilen JSF teknolojisiyle geliştirildi. Angular ve React gibi teknolojilerle rahatlıkla alt katmanlardan bağımsız olarak değiştirilebilecektir. Bu katmanda geliştirilen çözüm Red Hat JBoss uygulama sunucusunda koşmaktadır.

Servis kapısı, Service Gateway, katmanı servis katmanına yapılan isteklerin loglanması, throttle edilmesi ve yetkilendirmesini yapmak ile görevlidir. Red Hat Fuse üstünde Apache Camel entegrasyon çatısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Servis katmanı, görüntü katmanının iş ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu katman RESTFul isteklere JSON formatında cevap vermektedir ve Red Hat JBoss uygulama sunucusunda koşmaktadır.

Entegrasyon katmanı uygulamaların legacy sistemlere erişimini sağlamak ile görevlidir. Mevcut AS400 sistemine erişen bu katman sisteme veri sağlamaktadır. Red Hat Fuse üstünde Apache Camel kullanılarak geliştirilmiştir.

Bunun dışında sistemin izlenmesi için log izleme altyapısı, logstash ile, servis kütüphanesi, swagger ile ve sürekli entegrasyon sistemi, Jenkins ile gerçekleştirilmiştir.

AvivaSA modern mimarisiyle gelişen iş ihtiyaçlarına hızla ve doğru olarak cevap verilebilecektir.